contrib/lisp/org-element: Re-order a function within the file
authorNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Thu, 1 Dec 2011 14:42:06 +0000 (15:42 +0100)
committerNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Thu, 1 Dec 2011 14:42:06 +0000 (15:42 +0100)
commit816f60b0c76c9b9713d3155fd0ac280116ef50fb
treeb7b700465d7f9c765e57a2a9298deb7deb054221
parentb1f2903392b9e1682dead2a78764d11a50354a51
contrib/lisp/org-element: Re-order a function within the file
contrib/lisp/org-element.el