Fix documentation typo
authorNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Tue, 19 Jul 2011 12:58:33 +0000 (14:58 +0200)
committerNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Tue, 19 Jul 2011 12:58:33 +0000 (14:58 +0200)
commitac023b418b5506912e2b77c36d13ea1cc08c1712
tree7aad7a660ed1fe79c856d4cc3eda5b1810454f02
parented685f8a7e69d066683daa908d06ddd6f639cdc5
Fix documentation typo
doc/org.texi