org-syntax: Add #+TBLFM keywords, fix some comments and typos
authorNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Wed, 27 Mar 2013 17:14:35 +0000 (18:14 +0100)
committerNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Wed, 27 Mar 2013 17:14:35 +0000 (18:14 +0100)
commit0f7c63bb88c0fdbda735abf30efd87b02f72fb52
treef23de2ef9f8818ca2b9e07997b7ab9cef5577e90
parent0e899e033c027e14b75437fb2e03975a1411d060
org-syntax: Add #+TBLFM keywords, fix some comments and typos
dev/org-syntax.org