org-contribute: Add Greg Tucker-Kellogg to contributors
authorNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Sun, 6 Apr 2014 12:25:54 +0000 (14:25 +0200)
committerNicolas Goaziou <n.goaziou@gmail.com>
Sun, 6 Apr 2014 12:25:54 +0000 (14:25 +0200)
commit5e3b3e313337613f68e90e0563bd61382938d9e7
tree94618da24d0459bf4760e383f0cc58932cafd368
parentd21aeaff673889cd46406de6ba6b9e3b5e2dfcf7
org-contribute: Add Greg Tucker-Kellogg to contributors
org-contribute.org